สธ.ชวน ‘หมอแสง’ มาขึ้นทะเบียนเป็นหมอแผนไทย

สธ.7 พ.ย.-สธ.ไม่ห้ามรับยาหมอแสง เพราะเป็นความหวัง แต่เตรียมนำมาตรวจสอบเพิ่ม ทั้งหากสารโลหะหนัก แบคทีเรีย ชวนขึ้นทะเบียนเป็นหมอแผนไทย และนำยามาขึ้นทะเบียนในอาหารเสริม นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีคนแห่รับยาสมุนไพรของนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือหมอแสง ในจังหวัดปราจีนบุรีว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของความหวังในผู้

ป่วยรักษามะเร็ง ต้องเข้าใจว่าในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งมากถึง 120,000 คน เสียชีวิต 70,000 คน จึงทำให้มีผู้คนดิ้นรน อยากหาทางเลือกและโอกาสในการรักษาเพิ่ม ซึ่งเรื่องนี้แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุข จะเคยนำยาของนายแสงชัยมาตรวจแล้วแต่ก็ไม่พบอันตรายในส่วนสเตียรอยด์ หรือยาเพิ่มความอยากอาหาร แต่จะมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีตรวจเพิ่ม หาสารโลหะหนัก แบคทีเรียเพิ่มด้วย

นพ.ปราโมทย์ กล่าวต่อไปถึงแนวทางการดำเนินการจากนี้ คือ 1. ให้นายแสงชัย ขอรับการประเมินเป็นหมอพื้นบ้าน 2.ให้สถานที่จ่ายยามีเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย มาช่วยจ่ายยา และ 3.นำยาดังกล่าวมาตรวจสอบ และขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลานาน ในระหว่างนี้ให้จัดทำเป็นการขึ้นทะเบียนแบบอาหาร และยกเว้นการโอ้อวดสรรพคุณ คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือนแล้วเสร็จ

พร้อมกันนี้จะประสาน อย.เข้ามาควบคุมดูแลเรื่องหลักเกณฑ์การแจกของฟรี โดยเฉพาะในกลุ่มยาด้วยในระหว่างนี้ให้ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย เร่งออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้ยาแพทย์แผนไทย หรือสมุนไพรไทยให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.