ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ

สถานที่ที่จะพาทุกคนได้ร่วมเรียนรู้เรื่องราวความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมการเห่เรือ รวมทั้งความงดงามวิจิตรของเรือพระราชพิธี ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลองแห่งนี้ก่อตั้งโดยคุณจิราเมศร์ โชคสุริยเกียรติ (สุเมธ รังสรรค์พิรุฬห์) ผู้สร้างเมืองจำลองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จัก โดยมีการริเริ่มแนวคิดโครงการฯ นี้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และใช้เวลายาวนานถึง 15 ปีในการสร้างเรือพระราชพิธีจำลอง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 ดังนั้น เมื่อก้าวเข้าสู่ภายใน คุณจะได้เห็นพิธีสำคัญอันยิ่งใหญ่ของเมืองไทย นั่นคือ “กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค” ซึ่งเป็นกระบวนเรือที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมสูงส่งของชาวไทย ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ท่ามกลางเสียงท่วงทำนองของกาพย์เห่เรือพร้อมพสกนิกรร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญกังวานก้องทั่วแม่น้ำเจ้าพระยา จากภาพยนตร์ 4 มิติที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าราวกับได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน เหตุการณ์นั้นจริง ๆ พร้อมกับการชมภาพยนตร์จอยักษ์ 360 องศา ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเรือไทยใน รูปแบบภาพยนตร์อนิเมชั่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งหาชมได้ไม่ง่ายเท่าไหร่นัก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand