ผลิต “โฟลิก” ส่งเสริมมีลูกเพื่อชาติ

กรมอนามัยเผย “โฟลิก” ที่ อภ.ผลิตขนาด 5,000 ไมโครกรัมใช้สำหรับรักษาโรคเลือด ไม่ได้เป็นวิตามินทดแทน แต่เพื่อส่งเสริมโครงการ “สาวไทยแก้มแดง” ชี้รับประทานสัปดาห์ละเม็ด เฉลี่ย 400 ไมโครกรัมต่อวันตาม WHO กำหนด จากกรณีเครือข่ายผู้พิการร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเด็นองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผลิตวิตามินโฟลิกขนาด 5,000 ไมโครกรัม

ให้ อภ.ปรับการผลิตวิตามินโฟลิกเป็น 400 ไมโครกรัม ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด พร้อมขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แก้ระเบียบการจดทะเบียบอาหารเสริม ยกเว้นโฟลิก ซึ่งเป็นอาการเสริมของสตรีมีครรภ์ ไม่ต้องติดข้อความ “สตรีมีครรภ์และเด็กห้ามรับประทาน” ตามที่มีการกำหนดไว้ในอาหารเสริม
พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ปริมาณของโฟลิกหรือวิตามินบี 9 ที่ควรได้รับในชีวิตประจำวัน คือประมาณ 400 ไมโครกรัมต่อวัน หรือ 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งวิตามินดังกล่าวที่อยู่ในผักและผลไม้นั้น หากไม่ได้รับประทานแบบสดๆ ก็จะได้รับปริมาณโฟลิกที่น้อยลง แต่หากมีการรับประทานอาหารและผักผลไม้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ได้รับโฟลิกอย่างเพียงพอได้ แต่ผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารเสริมตัวใดตัวหนึ่งนั้นต้องเข้าใจก่อนว่า ตามปกติแล้วร่างกายมักจะขาดหลายตัว ซึ่งตามท้องตลาดก็จะมีอาหารเสริมที่เป็นวิตามินรวม ในนั้นก็จะมีโฟลิกปริมาณ 400 ไมโครกรัมเป็นส่วนประกอบด้วยอยู่แล้ว ก็สามารถรับประทานเสริมได้
“สำหรับการผลิตโฟลิกของ อภ.ขนาด 5,000 ไมโครกรัมนั้น ไม่ใช่เพื่อเป็นอาหารเสริมในการทดแทนสารอาหาร แต่เพื่อรักษาคนไข้โรคเลือด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมอนามัยมีการขับเคลื่อนเรื่องสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาคนไทยแต่งงาน มีลูกช้า และภาวะการเกิดที่ไม่สมบูรณ์ โดยมีความร่วมมือกับ อภ.ในการผลิต “เฟอโรโฟลิก” เพื่อเป็นวิตามินสนับสนุนให้สาวไทยรับประทานเตรียมความพร้อมในการมีบุตรต่างหาก” พญ.นภาพรรณ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth