กสทช.เผย ยอดขึ้นทะเบียนโดรนล่าสุดอยู่ที่ 5,280 เครื่อง

กสทช. เผยยอดขึ้นทะเบียนโดรนที่สำนักงาน กสทช. ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.- 28 พ.ย. 60 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,280 เครื่อง วันนี้ (28 พ.ย.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้รับข้อมูลจากการลงทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยาน

ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก หรือโดรน (Drone) ที่สำนักงาน กสทช. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พบว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. – 28 พ.ย.2560 มีผู้มาขึ้นทะเบียนโดรนทั้งหมด 5,280 เครื่อง แยกเป็น ขึ้นทะเบียนในส่วนกลาง 2,344 เครื่อง ขึ้นทะเบียนในส่วนภูมิภาค 2,936 เครื่อง และข้อมูลจาก Call Center 1200 สำนักงาน กสทช. พบว่ามีผู้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนโดรนทั้งหมด 1,470 สาย เป็นสายสอบถามเข้ามาจากส่วนกลางทั้งหมด

ทั้งนี้ สำนักงานกสทช.ได้ปรกาศให้ผู้ครอบครองโดรนดำเนินการขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.2560 ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้มาขึ้นทะเบียน โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews